Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Programımız - UYG Yönetim ve Danışmanlık

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Programımız

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Programımız “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ” prensibine dayanarak işletmelerde sistematik bir iyileştirme sürecini hedefler. Bu süreçler bir kurumun sürdürülebilir bir başarı elde edebilmesi için gerekli unsurları oluşturur.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ile,

gibi konularda hizmet kalitesini arttırmak için düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler ile alanında uzman Endüstri Mühendislerimizin analizleri, alanında doktora derecesine sahip akademik danışmanlarımızın dünyada uygulanan yenilikçi eğitim yaklaşımlarını içeren tavsiyeleri ve başvuran kurumlarımızın istek ve hedefleri entegre edilecek şekilde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Danışmanlık Alanları

Stratejik planlama bir işletmenin uzun vadeli amaç ve hedeflerinin geliştirilme sürecidir. İşletmelerde durum tespiti ve mevcut durum analizi sonucunda şirketin misyon ve vizyonuna yönelik bir gelecek tasarımı ile strateji planlaması yapılmalı ve doğru şekilde yönetilmelidir. İşletmeler için en önemli eğitimlerden biridir.